הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות חשובה ומשמשת ככלי בקרה לתפקודו של העסק וגם ככלי למשמר על כספי העסק הן בגביה מלקוחות או מעקב אחרי מצפו הפיננסי של לקוח או בתשלום לספקים והעמדת תזרים מזומנים נאה.

הנהלת החשבונות הינה כלי רב עוצמה בניהול העסק הבקרה עליו קבלת החלטות פרט לנושא הכספי שעליו הנהלת החשבונות עוקבת וללא הנהלת חשבונות עסק לא יכול להתקיים. נכון שלא תמיד העסק זקוק לכל מה שהנהלת החשבונות יכולה לספק והכל תלוי בסוג העסק וצורת תפעולו ועל כל בעל עסק לדאוג להפיק את המקסימום וליישם בשטח את המידע שמופק מהדוחות.
פרט לשימוש הבסיסי של הנהלת החשבונות במערך הגביה מהלקוחות ניתן גם לחזות קשיים פיננסיים אצל הלקוח על פי פעילות תשלומיו. מעקב נכון ימנע מהעסק בעתיד חובות אבודים או יקטין אותם למקסימים וכאן יש לתת להנהלת החשבונות את הכוח לגבור על מחלקת המכירות.
מערך התשלומים לספרים חייב לעבור דרך הנהלת החשבונות ולא לבצע תשלומים במקום שכן פעולות הרישום מבטיחות עוד מעקב על החשבון פרט לעין המחסנאי שטרוד בהרבה עבודות אחרות.
הדף בשלבי כתיבה והוא טרם מוכן סופית מוכן