מונרכיה מעשה במלך שבזבז אוצרות הממלכה לקיים את העם

מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם אמר להם אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה

שנאמר {תהילים פה-יב} אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו שנאמר {תהילים פט-טו} צדק ומשפט מכון כסאך אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ואני גנזתי דבר שעושה פירות שנאמר {ישעיה ג-י} אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו אבותי גנזו [אוצרות] ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות שנאמר {משלי יא-ל} פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי שנאמר {דברים כד-יג} ולך תהיה צדקה אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר {ישעיה נח-ח} והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך

בבא בתרא י"א א

תמיד היו מלכים טובים כמו משה רבנו ודוד המלך ורשימה ארוכה.
גם לעמים היו מלכים טובים שהעם אהב כמו ריצ'ארד לב הארי ואחרים.
יתרונו של המשטר המונרכי עצומה שכן אם המונרך (המלך) ממלא את תפקידו לא יהיו שחיתויות בקרב עובדי הממשל שכן כל שחיתות היא פגיעה במלך ומרידה במלכות ואין המלך חייב אפילו להעמידו למשפט אלא מבצע גזר דינו מיד.