אצל הפוליטיקאים זה הפוך מהלוגיקה

הם לא יסכימו שרכב ייסע על המדרכה הם לא יסכימו לחילופי ייעודים עד שזה מגיע לגברים נשים שם זה הפוך הם רוצים את הגברים נשים והנשים גברים

לרוב יש הגיון בהתנהלות העולם הפטיש משמש למסמר והמברג משמש לבורג לא יעלה על הדעת להבריג עם פטיש או לנעוץ מסמר עם מברג גם אם הדבר ניתן לביצוע וברור מדוע.

זה לא רק בדברים מעשה ידי אדם כמו מברג ופטיש זה גם מתבטא הייטב בבריאה בשור ובחמור בהמות שלכל אחת תכונות משלה והאדם השתמש בהן בהתאם לפני העידן הטכנולוגי.

החמור שימש כאמצעי תחבורה אך יותר כרכב מסחרי שסוחב איתו מטען יש לו גב חזק המרחק בין הרגלים קצר הוא נמוך וקל להעמיס עליו.

לעומתו השור הוא כמו טרקטור או סמיטריילר גדול חזק וכבד עם מבנה מאוד חזק בחלק הקידמי.
לא סתם נאמר שור לעול וחמור למשא שנאמר
אשרי אדם השם עצמו כשור לעול וכחמור למשא
תנא דבי אליהו - רבה-פרק ב


אך למרבה הפלא קמו בני אדם והחלו לטעון שחמור זה כמו שור ושור זה כמו חמור מברג הוא פטיש ופטיש הוא מברג וכמובן שלא במילים האלו אלא במילים אחרות לחלוטין. הסיבות לטיעונים כאלו יכולות להיות רבות אחת מהן הינה צבירת כוח פוליטי ותמיכה בקרב ציבור שניתן להסיט את דעתו בקלות. הרי ברור לכל בר דעת שזכר איננו יכול להרות וללדת כמו שנקבה אינה יכולה להפרות ולהוליד.
כמו שיש מגבלות בבריאה ויתרונות כך ישנם גם תפקידים שניתנו לכל נברא ונברא כדי להמשיך את העולם כתיקונו.
דא''ר יהושע בן לוי כל מעשה בראשית (לקומתן) נבראו לדעתן נבראו לצביונן נבראו שנא' {בראשית ב-א} ויכלו השמים והארץ וכל צבאם אל תקרי צבאם אלא צביונם
ראש השנה דף יא - א


כך נברא האדם לקחת לו אשה שתלד לו ילדים הוא יהיה לראש המשפחה וידאג לפרנסתם כלכלתם וביטחונם והאשה שיקח תהיה לעקרת הבית (עיקר הבית) ותנהל את כל ענייני הבית הפנימיים לבעל ולילדים.


הבעיה מתעוררת אצל הפוליטיקאים ולהם לכאורה כדאי מהרבה סיבות לבלבל את היוצרות קל להסיט נשים עם רעיונות שמעולם לא ענינו אותן ומצד שני ברגע ששוברים את הספינה ומבטלים את המעמד הגבר בבית ולפעמים אף את כוחו הכל מתפרק והגורים, הילדים הופכים להיות עוד נמלה פועלת של הממסד.
הפגיעה בקשר ובזהות של הצאצאים עם האב מונעת מהם אישיות משפחתית ויוצרת אצלם אישיות בודדת שענינה רק היא עצמה.
וכדי להבטיח המשכיות לדבר כבר מחנכים את הילדות מגיל צעיר להיות גברים ואחרי שטיפת מוח ממסדית הן כבר שבויות לרצונות הממסד והפוליטיקאים.

אגב מי שקורא את זה ואומר לעצמו מה פתאום שישאל את עצמו
א. באיזה בית ספר הוא גדל מי היה אחראי על תכני בית הספר ומה הכניסו לו שם לראש.
ב. האם צפיתה באופן קבוע בטלויזיה בסדרות בחדשות ובתוכניות החרטאריאליטי.
ג. קרא שוב את א' ואת ב'.