הרמאי קודם מתחזה לצדיק

כמו אחד שמצא אבדה נכנס לעיר והכריז עליה בקולי קולות או או עשה פעילות אחרת טובה ומבורכת כדי שיתנו בו אמון ואז יעשה כרצונו בדיוק כמו הפוליטיקאים.

למה נדמה עשו ואליפז התימני עם בנו עמלק וירבעם בן נבט ומרודך עם נבוכדנצר ואגג עם המן האגגי. לאחד שמצא כסות בדרך סמוכה לעיר תפסה בידו והכניסה לתוך העיר והיה מכירו ואומר של מי אבידה זו נתקבצו כל בני העיר ויצאו לקראתו ואומרים זה לזה ראיתם פלוני זה כמה הוא צדיק כמה הוא חסיד כמה הוא כשר מיד עמדו בני העיר ועשאוהו ראש וקצין של העיר עליהן לאחר שתים ושלש שנה עמד והחריב כל המדינות וכל הארץ וכן לכך נדמה עשו ואליפז עם בנו עמלק ומרודך עם נבוכדנצר וירבעם בן נבט ואגג עם המן.

תנא דבי אליהו רבה-פרק כד

לפני ימים מספר שמעתי את אחד מליצני הטלויזיה מספר על אחד מארגוני השמאל הידועים לשמצה על ההיסטוריה שלהם מה עשו בעבר ועבור מי, רשימה די קצרה לתקופה שעליה היא משתרעת כ 40 שנה.
בכל אופן מרשימה ניתן היה להבין שעיקר הפעילות "הטובה" למען מיעוטים קטנים שאין להם באמת ערך גדול לעם ישראל הגר בארץ ישראל.
בכל אופן גם אם היו להם אי אלו פעילויות ברוכות הן לא היו יותר מאשר הצגה לצורך אינטרסים פוליטיים כפי שמוזכר במדרש לעי"ל.
ההסבר לכך הוא מאוד פשוט, הכוח שיש לאדם לאינטרסים של עצמו גדול מהכוח לדאוג לאחר על כן פעילות מתחזה של רמאי למטרה נעלה כאשר מאחוריה קיים אינטרס אישי אחר מקרינה מרץ ונכונות גדולים יותר מאשר אילו דברים אלו היו נעשים באמת לשם הצדקה.
על כן הרשע שמתחזה לצדיק רומס את הצדיק ותופס את מקומו ועל כן ברור מדוע הביטוח עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס.