למה שודדים ורוצחים את העם הזה

אברהם רצה לשחוט את יצחק יעקב גנב את הבכורה רחל גנבה את התרפים שמעון ולוי רוצחים ויתר האחים את יוסף מוכרים

וגם לפני מאה שנה מהם יצאו קאפוס ששרתו את האינטרס של האוייב והזיקו לעם מהם יצאו גדולי הציונות שבזמן המלחמה הצילו רק יהודים מהמחנה הפוליטי שלהם וכך זה היה שעלו לארץ ישראל ומכרו את התינוקות של העולים החדשים למרבה במחיר גם אם מדובר לצרכי ניסויים רפואיים ולא רק אימוץ.


גם היום זה נמשך ילדים מוצאים מההורים מועברים למוסדות ולמשפחות אומנות במחירים הזויים מחירי המוצרים השונים יקרים מעל ומעבר למחירם האמיתי והכל כדי למלא את כיסי המקורבים ובעלי עניין.


ההוכחה הכי פשוטה לכך היא שהממשלה עומדת להעלות מחיר של תרופה שגם היום במחיר שהיא נמכרת היצרן מרוויח מספיק אך המגינה החליטה להכניס עוד שודדים למעגל הכלכלי ובמקום 370 ₪ לחודש ישלם כל חולה כ 3000 ₪ לחודש גידול מעל ומעבר לכל הגיון ומטרתו היא אחת שוד ציבור החולים והעשרת מקורבים ובעלי עניין.


איך זה יתכן שעבור כמה גרמים של צמח שניתן לגדל בכל חצר אבל אסור נשלם מחירים מופקעים.


ועכשיו ברור מדוע גם תרופות מפעל פרמצבטיות הנן כה יקרות ולא בגלל עלות ייצורן. זה לא מעניין אותם במי הם פוגעים ומה יהיו תוצאות הפגיעה מה שמעניין אותם זה כאן ועכשיו לקחת ולקחת כי מחר השלטון והכוח לנתב את הכספים יכול להיות אצל המתחרים.