הפסיקו לעשות שימוש מטעה בתורה לדוגמה גרים

לא יתכן שככה עושים שימוש עקום בפסוקים מהתורה ומפרשים אותם איך שרוצים בל נשכח התורה לא מנוקדת אפשר גם לפרש את לא תגנוב! כ... לא תיגנוב?

לאחרונה השתמשו אי אלו גורמים בפסוקים מהתורה כדי להצדיק השארותם של מהגרי העבודה מאפריקה. לכאורה למי שאינו בקיא בפסוקים ובמשמעות המילים הלשונית יראה שאכן כן הם צודקים אבל לא הם לא!


גר זהו גר צדק דהיינו יהודי שבעברו היה גוי ועבר את הליך גיור במלואו ומקיים את מצוות התורה. בהמשך תוכלו לקרא מה כתוב במקורות. זה לא המצב עם מהגרי העבודה מאפריקה כי הם לא עברו הליך גיור הם לא כאן כדי להיות יהודים כך שהם לא גרים במושג הלשוני אליו התורה מתכוונת. קטונתי מלפרש בעצמי על כן הבאתי כמה פירושים מרבותנו.


וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ: כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם:
ויקרא יט


לא תונו. אונאת דברים, לא תאמר לו אמש היית עובד עבודת כוכבים, ועכשיו אתה בא ללמוד תורה שנתנה מפי הגבורה:
רש"י


וכי יגור אתך וגו'. אמר לשון יחיד אתך וחזר לומר לשון רבים בארצכם. לצד כי המשכת הגרים תהיה באמצעות הצדיק אברהם אבינו עליו השלום, גם לצד טוהר ארץ הקדושה תגרר נפשות השבויות, לזה אמר אתך לשון יחיד לרמוז אל הצדיק, כי לא כולן הם בגדר המשכת ענפי הקדושה, ואמר בארצכם לרמוז למעשה הארץ, שגם היא ישנה בגדר פעולה טובה זו:


עוד ירמוז על השראת השכינה בעולם הזה אתנו, ויצו ה' כי יגור אתך גר ממקום גבוה דקדק לומר אתך על דרך (תהלים עח) אהל שכן באדם. ואמר בארצכם היא ארץ הקדושה כי שם מקום השכינה, ועזבה מקומה עליון ובאה לגור בארץ. לא תונו אותו, שאין לך אונאה כאונאת השכינה. ואומרו כאזרח מכם וגו' להזהיר על הגרים וכו' הבאים להתיהד:
אור החיים