מר ליצמן אוסר קנאביס

פוסק הדור הבבא ליצמן מודיע שקנביס אסור ולא ברור איך דבריו ומעשיו מסתדרים עם המידע הבא

א''ל רב לחייא בריה לא תשתי סמא
פסחים קי"ג
לא תשתי סמא. לא תלמד לשתות סמים מפני שתקבע להון ווסת ויהא לבך שואלך ותפזר מעות. ל''א לא תהא רגיל לשתות סממנים כדאמר (לעיל מב:): (כולהו שקייני) דמעלי להאי קשה להאי
רש"י
לא תשתי סמא. אל תשתה סמים מפני שנקבע להם ווסת ויהא לבך שואלך ותפסיד מעות ואפילו לרפואה לא תישתי אם אפשר לרפואה אחרת
רשב"ם

מדברי חכמי התלמוד והנקודות אליהן מפנים אותנו המפרשים אנו יכולים להבין הייטב את הבעיה אשר ראה רב לנגד עיניו וממה הזהיר את בנו.
אנו לא רואים איזו התייחסות לאיסור והתר מהפן ההלכתי כמו איסורי אכילה שבת או טומאה וטהרה אלא נקודות חשובות שיש להיזהר מהן בעולם.
הראשון הזהרה מפני איבוד ממון מפני הצורך בסם (תרופה) אשר הצורך בה לחולה ישמש מנוף כלכלי לרוקח שמכין את התרופה לכלות את ממונו של החולה ובני משפחתו.
השני הינו עוד תופעה אשר מוכרת בקרב צרכני התרופות (סמים) שהתרופה שעוזרת לתופעה אחת יוצרת תופעה שלילית אחרת ואף חולי חדש כידוע.

ברור לחלוטין שחכמי התלמוד לא דיברו על צמחי מרפא אותם ניתן לגדל בלי להזדקק לטובתו של הרוקח כמו קנבוס אלא למרקחת העשויה בסוד אותה יכול הרוקח לנצל ולכלות את ממונו של החולה ובני משפחתו.
גם ההערה של לרש"י לגבי תופעות הלוואי המוכרות בעיקר מתרופות מפעל המיוצרות על ידי רוקח מכוונת אותנו להבנה שאכן לא מדובר בצמחי מרפא הקלים להשגה.

בתלמוד במסכת עבודה זרה כ"ח מסופר על רבי יוחנן שהלך לרוקחת עכו"ם ורכש מרקחת טובה מה עשה רבי יוחנן כיאה למי שדואג לעם ישראל שכנע אותה לגלות לו את המרקחת ונשבע לה שלא יגלה לאלוהי ישראל, היא שלא שמה לב לדיוק שבדבריו גילתה לו ואז הוא אכן לא גילה לאלהי ישראל אך מיהר לספר לעמו ישראל את סוד המרקחת.

לא כן ההנהגה של מר ליצמן במשרד הבריאות, מר ליצמן יקח צמח שניתן לגדל אותו בכל מקום ולהשתמש בו לטובת החולים יאסור על החולים לגדל את הצמח ואת הרשות לגדל את הצמח עבור החולים יתן לרוקחים אשר יכלו את ממונם של החולים ובני משפחותיהם.

המהלך האחרון אותו הוביל מר ליצמן על ידי הוספת גורמים להליך השיווק של הקנבוס והעלאת מחירו לחולה מעידה לא רק על הקנבוס אלא גם על מחירי תרופות המפעל הנרקחות על ידי הרוקחים ומחירם גבוה לאין שיעור מעלות ייצורם.

בסרטון הבא תראו את מר ליצמן מרצה בפני קבוצה ואומר להם שקנביס זה סמים וסמים זה אסור, לא סתם נאמר לשקר אין רגלים, גם טרמדקס ואוקסיקונטין ציפרלקס וסימבלטה הם סמים אותם הוא כופה על דורשי הקנביס בטרם יקבלו קנביס ולא כפי שהוא טוען בפני הציבור שהוא מחפש להקל את הליך הקבלה נהפוכו הוא רק מקשה על תהליך זה.